GNM terapija

161896_185806228113168_6536444_n

GNM TERAPIJA

Dr Hamer: “Mnogi od nas će pre ili kasnije doživeti konflikt i dobiti rak, ali ovo je sasvim normalan deo života i uopšte ne tako loša stvar, jednom kada se razumeju principi pet bioloških zakona. Čak i ako su neki ljudi zabrinuti zbog toga što GNM ne prihvata principe konvencionalne medicine, uskoro će biti ubeđeni snagom logike, lepotom i zdravorazumskim pristupom GNM terapije”.

Germanska Nova Medicina® nije ni “alternativna medicina”, ni “integrativna medicina”, ni “komplementarna medicina”. Germanska Nova Medicina nudi kompletan naučni sistem baziran na “Pet bioloških zakona”, koji objašnjavaju uzrok, razvoj i iznad svega prirodno isceljenje bolesti.

 TOKOM FAZE AKTIVNOSTI KONFLIKTA

Tipični znaci aktivnosti konflikta su konstantno razmišljanje o konfliktu, nesanica, nedostatak apetita i hladni ekstremiteti. Sa biološke tačke gledišta, stanje stresa, posebno dodatni sati nespavanja i potpuna preokupacija konfliktom, postavlja individuu u stanje koje olakšava razrešavanje konflikta. Drugačije rečeno: u trenutku kada doživimo konfliktni šok, autonomni nervni sistem se momentalno prebacuje na simpatikotoniju (stanje stresa) u cilju snabdevanja organizma sa više energije, ne bi li se lakše razrešio konflikt.

Biološki smislena promena, kontrolisana iz odgovarajućeg moždanog releja, se takođe odigrava na organu koji taj relej kontroliše. Ako je potrebno više tkiva da bi se potpomoglo razrešavanje konflikta, odgovarajući organ ili tkivo odgovara ćelijskom deobom (proliferacija), tj. razvijanjem tumora. Ako se za razrešavanje konflikta zahteva manje tkiva, organ ili tkivo odgovara na konflikt topljenjem ćelija (ulceracija), izazivajući, na primer, anginu pektoris (pogađajući koronarne arterije).

Stoga, osnova GNM terapije je razumevanje biološkog značaja simptoma i podržavanje tog procesa, radije nego borba sa simptomima i ometanje procesa. Kada smo svesni da su specifični simptomi, uključujući neke tumore, tipični za fazu aktivnosti konflikta, tada u potpunosti imamo kontrolu nad situacijom. Možemo brzo da prevaziđemo paniku i strah i tako sprečimo pojavu novih konflikata i novih simptoma, uključujući nove kancere. Oslobođeni od straha možemo potpuno da se posvetimo razrešavanju konflikta.

Ne postoji, naravno, neki generalni odgovor na koji način razrešiti konflikt. Razrešenje svakog konflikta uvek zavisi od individualnih okolnosti. Ipak, praktično rešenje je obično najbolje i najtrajnije.

S obzirom na to da su simptomi isceljivanja uvek proporcionalni intenzitetu i trajanju faze aktivnosti konflikta, trebali bi uvek pokušavati razrešiti konflikt što je pre moguće.

Ukoliko konflikt ne može biti razrešen na vreme zbog prepreka ili zbog emocionalnog intenziteta, najvažniji korak je smanjivanje (ublažavanje) konflikta. Ekstremna aktivnost konflikta koja traje dugačak vremenski period, iscrpljuje energiju tela u toj meri da telo propada i čovek umire od, takozvane, kahesije (cachexia).

Ublažavanje intenzivnog konflikta, na primer, nalaženjem delimičnih rešenja, promenom stava ili skretanjem pažnje, takođe smanjuje simptome na nivou organa, na primer, veličinu tumora. Stoga, ublažavanje konflikta takođe omogućava bolje uslove za ulazak u fazu isceljenja. To je prava preventivna medicina!

Tokom faze aktivnosti konflikta se retko primećuju fizički simptomi “bolesti”. Tumori koji se razvijaju tokom prve faze, kao što su rak pluća, rak mlečnih žlezda, rak prostate, rak materice, rak debelog creva, rak jetre ili rak pankreasa su obično otkriveni tokom rutinskih pregleda (PSA testovi, mamogrami, PAP testovi), kroz “strategije ranog otkrivanja” ili medicinskim pregledima koji otkrivaju gde se rak “proširio” (rentgen pluća, test gustine (denziteta) kostiju, skeniranje organa i razne “-oskopije”). Nepotrebno je reći da ove procedure mogu da pokrenu nove konflikte, kao što su npr. “konflikti brige”, “konflikti straha od smrti”, “konflikti gubitka samopouzdanja”, “konflikti otpora” i slično, izazivajući dodatne simptome, uključujući nove tumore.

Dr. Hamer: “Što se tiče dijagnoze raka, oko 40% rutinskih pregleda otkrije stare inkapsulirane tumore koje ne treba dirati. Ukoliko je dijagnoza izazvala neki konflikt, kao što je “konflikt smrtnog straha” ili “konflikt gubitka samopouzdanja”, ovi konflikti moraju da se reše. U svakom slučaju, nikada ne postoji razlog za paniku ili za strah od “metastazirajućih” ćelija raka”.

Što se tiče tretmana simptoma aktivnosti konflikta najvažnije je pronaći strategije i puteve za razrešavanje ili ublažavanje konflikta i kao sledeći, ali ne i manje važan korak, biti pripremljen za simptome isceljivanja, koji su predvidljivi! Što pre naučimo GNM, to smo pre pripremljeni za isceljenje. Kada se simptomi isceljivanja konačno pojave, neće izazvati strah i paniku već će biti prihvaćeni sa osećanjem olakšanja.

TOKOM FAZE ISCELJENJA

Manjak energije, slabost,  glavobolje, otok, bol, upala, groznica, noćno znojenje, gnoj, iscedak (ponekad izmešan sa krvlju), takozvane “infekcije” i određeni tipovi kancera su tipični simptomi koji pokazuju da je određeni konflikt razrešen i da organ ili tkivo povezano sa tim tipom konflikta sada prolazi kroz prirodan proces isceljivanja. Stoga, većina “bolesti”, uključujući intraduktalni rak dojke, rak grlića materice, rak bronhija ili Non-Hočkins limfom, je tretirano -i od strane alopatske i od strane naturopatske medicine- već kada je u procesu isceljivanja.

Hemoterapija i zračenje su brutalni i agresivni napadi na telo koje pokušava da se izleči.

Dr. Hamer: “Kada pacijent postane svestan svih ovih činjenica, više neće biti prestravljen simptomima koje ima. Sada može u potpunosti da prihvati ove simptome kao proces isceljivanja. U velikom broju slučajeva, cela ova epizoda isceljenja će proći bez bilo kakvih ozbiljnih posledica.”

Mogućnost identifikovati i prepoznati ove specifične simptome, uključujući određene tipove tumora, povezane sa razrešenjem specifičnog konflikta takođe sprečava nastanak novih konflikata a samim tim i razvoj dodatnih simptoma. To je preventivna medicina u najboljem izdanju. 

Oni koji nauče GNM nakon što su dobili dijagnozu, su često u očajnoj poziciji, posebno ako im je saopštena dijagnoza raka. Preplašeni od “maligne” bolesti i prestravljeni od toga da rak može da  “metastazira”,  rastrzani su između doktrina oficijelne medicine i dr Hamerovih medicinskih otkrića, koja ih uveravaju da je rak uvek biološki smislen i nikada razlog za paniku. Kako kaže dr Hamer : “biti tako bacan napred i nazad, između nade i straha, je izuzetno teška situacija za pacijenta i često uzrok najgorih komplikacija.” Strah izaziva stres koji je štetan po isceljenje. Strah crpi energiju tela koja je neophodna za proces isceljivanja. Panika pokreće nove konflikte i reakcije u telu koje otežavaju isceljivanje. Tipičan odgovor tela je, na primer, zadržavanje vode (tzv. sindrom) kao rezultat “egzistencionalnog konflikta” ili “konflikta hospitalizacije”.

Germanska Nova Medicina je nova paradigma medicine ali je takođe i nova paradigma svesnosti. To jeste svesnost o tome da naš organizam poseduje bezgraničnu kreativnost i neverovatne sposobnosti samoisceljenja. To je takođe znanje o tome da je svaka ćelija našeg organizma obdarena mudrošću koju delimo sa svim živim organizmima.

Već generacijama autoriteti u oblasti medicine zarobljavaju i zatvaraju ljudski um  strahom od bolesti. Pet bioloških zakona nam dozvoljava da se ponovo sjedinimo sa prirodom i da povratimo izgubljeno poverenje u njenu kreativnost i inteligenciju. Zahvaljujući dr Hamerovom posvećenju i neumornom istraživanju u zadnjih trideset godina, sada konačno možemo da se oslobodimo tog straha.  

Ni jedan lek, ni jedan aparat na svetu ne može da “ukloni” konflikt. Rešavanje konflikta je proces učenja i naša šansa za rast (razvoj). Verovanje da možemo zaobići ovu mogućnost pomoću nekih lekova ili mašina je utkano u paradigmu koja ignoriše iskonski spiritualni aspekt isceljenja.

Dr Hamer: “One grupe i individue koje plagiraju i kvare moja otkrića govore da GNM ne nudi nikakvu terapiju. Oni drže pacijente i javnost u pogrešnom ubeđenju da su njihove “terapije”, njihovi “lekovi” ili njihove “mašine” aplikovana GNM. Ova prevara služi samo-interesima i samo sprečava pacijente da nađu pomoć i isceljenje kroz primenu pet bioloških zakona. U preko 90% slučajeva telo isceli samo sebe.”

Praktikant sa istinskim razumevanjem Germanske Nove Medicine će poštovati istinu da je jedini pravi “iscelitelj” sam pacijent.

Praktikant sa dubokim poznavanjem GNM-a zna kako da podrži proces isceljivanja bez uplitanja u njega i bez izazivanja nepotrebne štete. On ili ona će takođe biti svesni rizika razrešavanja intenzivnog konflikta previše brzo i da, pod određenim okolnostima, konflikt NE SME da se rešava u cilju prevencije teške faze isceljenja. Razumevanjem celokupnog procesa, potencijalne komplikacije se mogu predvideti i rešiti pre nego što postanu kritične. Osim toga, može se isplanirati blaga intervencija u cilju ublažavanja intenzivne faze isceljenja i ublažavanja epi-krize, bez prekidanja celokupnog procesa. Kada pacijent i praktikant rade zajedno u skladu sa prirodom, faza isceljenja može biti divan, afirmativan proces za oboje.

Podrška i briga porodice i prijatelja su tada, iznad svega, najdragoceniji dar koji pacijent može primiti.

Dr. Hamer voli da govori o tome kao o:

“PLESU OKO PACIJENTA”
Duh GNM terapije ne može biti lepše opisan

Treba uvek imati na umu da proces isceljenja i u telu i u moždanom releju uvek teče paralelno sa isceljenjem na emotivnom i psihičkom nivou. Stoga, šine (alergije) koje izazivaju recidive konflikta moraju biti identifikovane da bi proces isceljenja mogao da bude kompletiran.

Čišćenje” traumatskih iskustava može da izazove niz akutnih simptoma isceljenja sa rizikom od ozbiljnih komplikacija, naročito tokom epileptoidne krize. Isto se odnosi na tehnike koje se koriste u Neuro-Lingvističkom-Programiranju. Svaki metod koji ima za cilj otključavanje i ponovno preživljavanje starih trauma može da pokrene emocionalne recidive, praćene fizičkim simptomima određenog konflikta, često na iznenađenje i pacijenta i terapeuta.

Vežbe afirmacija mogu održavati u sećanju određenu konfliktnu situaciju aktivnom, što može dovesti do ponavljajućih hroničnih stanja. Primer: čovek je doživeo DHS kada mu je šef rekao da unapređenje koje je dugo čekao, ne ide njemu već jednom od njegovih kolega. Kada se navikao na takvu sitaciju, razvio mu se rak bešike (faza isceljenja konflikta “ne biti u mogućnosti obeležiti svoju teritoriju”, koji je povezan sa bešikom). Zbog raka je bio primoran da ode ranije u penziju. Iako je sada bio daleko od kancelarije (lokacija gde se “konflikt markiranja teritorije” pojavio) i od svog kolege (koji je “napao njegovu teritoriju”), rak bešike je postao “hroničan”. Ispostavilo se da su šine koje su izazivale konstantne recidive konflikta i na taj način prolongirale isceljenje njegovog raka, bile afirmacije koje su se ticale njegovog kolege a koje je praktikovao nekoliko puta dnevno.

EFT ili Tehnika Emocionalne Slobode je metod koji navodno dovodi do oslobađanja emocionalnog stresa lupkajući prstima po određenim meridijanima. EFT web sajt “Re: pomoći ćemo vam da kontrolišete ponovni rast benignog tumora mozga” je primer kako kako se Germanska Nova Medicina, uključujući GNM terapiju, izobličuje kao rezultat pogrešne interpretacije dr Hamerovih otkrića.

O KOMPLIKACIJAMA

DR HAMER: “Tokom faze isceljenja i popravke može se pojaviti veliki broj komplikacija – kako  na mozgu tako i na organu. Tokom vagotone faze je potpuno normalno osećati se umorno i bez energije nekoliko nedelja ili čak, kao u slučaju hepatitisa, nekoliko meseci.

Mnogi pacijenti koji su u mogućnosti da budu aktivni tokom razvijanja raka u fazi aktivnosti konflikta (simpatikotonija), mogu biti toliko umorni u fazi isceljenja (vagotonija) da jednostavno ne mogu da ustanu iz kreveta. Kako god, ovo stanje je ustvari veoma dobar znak i čak priželjkivano kao optimalno.

U ovoj fazi sve je u procesu reparacije. Svaki proces u telu koji je u prethodnoj fazi bio zanemaren ili usporen, sada biva sređen – na mozgu, kao i u telu. Na primer, apsces koji je održavan na “tihoj vatri” će sada da se upali, bilo kakvo krvarenje koje je do sada držano na minimumu zbog suženosti krvni sudova (tokom faze aktivnosti konflikta) će sada biti pojačano a težina koja se izgubila je sada nadoknađena. Poslednje ali ne i najmanje bitno, svi “maligni” tumori i nekroze su sada razgrađivani ili popunjavani uz pomoć gljivica ili bakterija.

Ipak, koliko god se ovakvi procesi smatraju normalnim, čak štaviše veoma poželjnim, oni mogu rezultirati teškim krvarenjem ili poremećajem funkcije organa. Komplikacije se takođe mogu pojaviti kada edem ometa vitalne puteve, kada bronhijalni karcinom (ustvari atelektaza) poremeti funkciju bronhija ili kada kamen u žuči blokira žučne kanale u jetri. Zbog toga, od najveće je važnosti ne potcenjivati komplikacije.

Na nivou mozga, najviše komplikacija se javlja tokom faze isceljenja, kada lokalizovani moždani edem izaziva povećanje pritiska u mozgu – tada moramo učiniti sve što je moguće da sprečimo da pacijent padne u komu. Tokom ove faze je korisno, u manje ozbiljnim slučajevima, smanjiti otok prirodno – pijenjem jake kafe ili čaja (diuretici), uzimanjem grožđanog šećera ili vitamina C, stavljanjem hladnih obloga na glavu i tuširanjem hladnom vodom. Veoma je preporučljivo stavljanje hladnih obloga na “vruće tačke” mozga (mesto gde se nalazi edem), naročito noću. Pacijenti u fazi isceljenja pate najviše tokom noći, oko 3 ili 4 sata izjutra, kada se organizam prebacuje na dnevni ritam. U vreme isceljivanja treba apsolutno izbegavati direktnu sunčevu svetlost na glavu, saune i tople kupke. Primenom intra-venoznih tečnosti (infuzija) tokom ove kritične faze, otok na mozgu se još povećava, što može da pogorša već ionako ozbiljno stanje.

O OPERACIJI

DR. HAMER: “Operacija tumora se preporučuje ako su ugroženi vitalni nervi, arterije ili putevi snabdevanja, na primer, kada veliki tumor opstruiše debelo crevo, žučne kanale u jetri ili dušnik. Ovo se javlja u 15-20% kancera i to su jedini slučajevi gde tumor može dovesti do komplikacija. Inkapsulirani tumori, koji nisu mogli biti razgrađeni usled nedostatka potrebnih mikroba, mogu da se uklone operacijom ukoliko izazivaju nelagodnost kod pacijenta. Ipak, hirurg treba da ukloni samo onoliko tkiva koliko je neophodno. Pošto kanceri ne “metastaziraju”, zasecanje duboko u zdravo tkivo je nepotrebno.”

O LEKOVIMA

DR. HAMER: “Po pravilu, upotrebu lekova treba pažljivo razmotriti i ograničiti je samo za hitne slučajeve. Lekovi sigurno mogu ublažiti ili ukloniti simptome ili sprečiti komplikacije koje mogu nastati tokom faze isceljenja. Ali, nijedan lek, nijedna terapija na svetu ne može istinski da izleči bolest. Samo pacijent može da izleči svoje simptome, jer samo on može da razreši svoj konflikt i samo on može da se isceli!”

Da bi lekovi bili korisni, uključujući lekove na biljnoj bazi i ostale naturopatske lekove, kao i dodatke  ishrani, moraju biti kategorizovani prema dvofaznom obrazcu svakog SBS-a (specijalnog biološkog programa tj. “bolesti”).

2_phases_new_5

Zdravstveni radnik koji radi u skladu sa GNM će biti svestan da lekovi sa simpatikotonim kvalitetima (osobinama) pojačavaju simptome aktivnosti konflikta a usporavaju proces isceljenja, dok lekovi sa vagotonim kvalitetima rade suprotno. 

Lekovi tokom faze aktivnosti konflikta

DR. HAMER: “Tokom faze aktivnosti konflikta, pacijentu bi trebalo (ako uopšte treba) davati samo vagotone lekove, koji ublažavaju stanje stresa. Ukoliko se sedativi i sredstva za umirenje uzimaju duži vremenski period, nose rizik da aktivnost konflikta preokrenu u “viseći konflikt”. Ovi lekovi takođe drastično smanjuju motivaciju i energiju neophodnu za rešavanje konflikta. Tokom ovog perioda uopšte nisu preporučljivi simpatikotoni lekovi, pošto pojačavaju i produžuju simptome aktivnosti konflikta, sa mogućim ozbiljnim posledicama po pacijenta”.

Lekovi tokom faze isceljenja

DR. HAMER: “Upotreba lekova tokom faze isceljivanja nije potrebna, osim u oko 10% slučajeva.

Antibiotici prekidaju ili u potpunosti zaustavljaju proces popravke organa, koji se isceljuje uz pomoć mikroba.

Kortizon, antihistaminici, anti-upalni lekovi i antibiotici su sve simpatikotoni lekovi sa stimulirajućim efektom. Ukoliko su davani tokom faze isceljenja, poremećuju i produžavaju prirodni proces isceljivanja i sprečavaju potpuni oporavak.

S druge strane, simpatikotoni lek se preporučuje u slučaju intenzivne faze isceljenja sa mogućim ozbiljnim komplikacijama, naročito tokom epileptoidne krize (EC). S obzirom na to da je proces isceljivanja kontrolisan iz moždanog releja koji je povezan sa tim konfliktom, simpatikotoni lekovi mogu da smanje moždani edem a time i simptome na organu. Od najveće je važnosti razumeti da simpatikotoni lekovi, kao što je kortizon, povećavaju već postojeće zadržavanje vode, što može dovesti do ozbiljne situacije jer se voda zadržava u organu koji se isceljuje (“sindrom”), izazivajući veći otok, samim tim i veći bol i moguću, po život opasnu, opstrukciju organa, na primer u debelom crevu ili žučnim kanalima.

Citostatici (hemoterapija) su otrovni simpatikotoni agensi. Oni ubrzavaju rast tumora koji se razvija tokom faze aktivnosti konflikta. Oni takođe smanjuju elastičnost moždanog tkiva koje je uključeno tokom procesa isceljenja. U toku hemoterapije moždani edem se sažima i širi. Na kraju, ovaj “harmonika efekat” može dovesti do cepanja moždanog tkiva sa ozbiljnim posledicama.

Terapija zračanjem ima takođe citotoksične efekte. Radioaktivnost uništava zdrave ćelije, uključujući koštanu srž u kojoj se proizvode krvne ćelije. Ako organizam uspe da se oporavi od zračenja, onda vidimo leukemiju tokom isceljenja (kao kod biološkog “konflikta gubitka samopouzdanja” koji uključuje kosti).

Morfijum je moćan narkotik koji stavlja pacijenta, koji je u fazi isceljenja u još dublju vagotoniju, izazivajući rast moždanog edema, uz rizik da pacijent padne u komu zbog pritiska u mozgu. Jedna jedina doza morfijuma, dana pacijentu kada je u najdubljoj tački vagotonije, može biti fatalna! Morfijum, takođe, dovodi do paralize creva i slabi volju za životom.

Inhibitori angiogeneze: Teorija angiogeneze govori da kancer stimuliše razvoj novih krvnih sudova (angiogeneza) za snabdevanje tumora hranljivim materijama. Pretpostavlja se da novi kapilari uzrokuju to da mali “bezopasni” klasteri ćelija postanu veliki “maligni” tumor. Sa aspekta stare medicinske paradigme, taj kancer je “maligna bolest”. Inhibitori angiogeneze pokušavaju da zaustave nešto što je u stvarnosti smisleni proces.

ZNAČAJ ZDRAVE ISHRANE

DR HAMER: “Individua koja se zdravo hrani je manje podložna biološkim konfliktima. To je očigledno. Kao ono, zašto se bogati ljudi manje razboljevaju od raka nego siromašni, zato što bogati mogu da razreše mnoge konflikte prostim ispisivanjem čekova. Ali sprečiti rak (ili neku drugu bolest) ishranom je nemoguće, jer čak ni zdrava ishrana ne može sprečiti doživljavanje konflikta. U prirodi, jaka i zdrava životinja će prirodno patiti od manje kancera za razliku od slabe i stare. Ali ovo naravno ne znači da je biti star, kancerogeno.”

Nepotrebno je reći da je zdrava ishrana od suštinkog značaja za naše blagostanje. Jesti zdravu hranu je naročito važno dok smo u “biološkom programu” (“bolesti”).

2_phases_new_5Tokom aktivnosti konflikta, naš digestivni sistem radi na minimumu, tako da je apetit uglavnom smanjen (dr Hamer: “jelen ne može da povrati svoju teritoriju sa punim stomakom!”). Tokom ove stresne faze, od izuzetne važnosti mogu biti dodaci ishrani, pošto povećavaju energiju i snagu tela, preko potrebnu za rešavanje konflikta.

Apetit se vraća na samom početku faze isceljenja. Hrana sada postaje pravi lek. Kada su organ ili tkivo u fazi popravke, organizam treba mnogo hranljivih materija koje pomažu proces isceljivanja. Energija koju dobijamo zdravom ishranom čini isceljivanje mnogo lakšim. Sa druge strane, hrana koja sadrži otrove (pesticide, herbicide, konzervanse, aditive i slično) crpi energiju tela. Ovo može produžiti ili čak iskomplikovati proces isceljenja.

Kada u potpunosti spoznamo da je PSIHA ta u kojoj bolest počinje i završava se i da su moždane funkcije biološki kontrolni centar za sve procese u telu, uključujući “patogene” promene, tada učimo da razumemo da ishrana i razni dodaci ishrani ne mogu sami po sebi da spreče ili izleče bolest. Ipak, zdrava ishrana, posebno organska, će sigurno ubrzati proces isceljenja.

Jedenjem značajne količine hrane bogate proteinima je od najveće važnosti tokom isceljivanja tumora koje kontroliše stari mozak kao što je rak pluća, rak jetre, rak debelog creva, rak pankreasa ili glandularni rak dojke. Kada TB bakterije razlažu tumor, telo eliminiše, zajedno sa ostacima tumora, veliku količinu proteina. Tada, uzimanje hrane bogate proteinima može da spasi život. Korišćenje “ishrane sokovima” i “presne hrane” tokom tog perioda može izazvati teške komplikacije. Isto se odnosi i na post u to vreme.

Sa aspekta obrasca dvofaznosti svake “bolesti”, kvalitet hrane, biljaka i dodataka ishrani se pojavljuje u potpuno novom svetlu. Na primer, vitamin C je “simpatikotonik” i kao takav ima stimulativno dejstvo. Ovo objašnjava zašto vitamin C pomaže kod “prehlade” ili zašto smanjuje bol (vagotoni simptom isceljivanja) kada se koristi intravenozno. Uziman u prekomernim količinama tokom faze aktivnosti konflikta, vitamin C može pojačati simptome, uključujući rast tumora koje kontroliše stari mozak. Sa druge strane, u fazi isceljenja, vitamin C ublažava simptome isceljivanja, ali takođe i produžava proces isceljenja. Ovo bi mogla biti dobra mera za ublažavanje simptoma isceljivanja koji su jako intenzivni.

Kafa je, kao i vitamin C, stimulans. Zbog toga pijenje kafe oslobađa glavobolja (vagotoni simptom). Ipak, previše kafe tokom faze aktivnosti konflikta, pojačava simptome, na primer, zadržavanje vode ili povećanje telesne težine koje je povezano sa zadržavanjem vode (izazvano “egzistencijalnim konfliktima” i “konfliktima napuštenosti”). Ovo se odnosi i na gazirane sokove, “energetska” pića i  sva ostala stimulativna pića.

Nesumnjivo, Germanska Nova Medicina nudi nove uzbudljive uvide za nutricioniste i fitoterapute.

ZAŠTO SE GERMANSKA NOVA MEDICINA NE UČI U MEDICINSKOJ ŠKOLI

1981. dr Hamer je podneo njegovo otkriće “Pet bioloških zakona Nove Medicine” Univerzitetu u Tibingenu kao postdoktorsku tezu. Uprkos pravnoj obavezi i naređenju suda iz 1986. i 1994., Medicinski fakultet Univerziteta odbija da oceni dr Hamerova otkrića. Ustvari, 12. marta 2008. sudija Administrativnog suda u Sigmaringenu, Nemačka, je doneo presudu da Univerzitet u Tibingenu nije više u obavezi da verifikuje dr Hamerovu tezu. Ovo je slučaj bez presedana u istoriji svih univerziteta.

Nekoliko pokušaja dr Hamera da otvori kliniku, gde bi pacijenti bili tretirani prema principima Germanske Nove Medicine, je bilo prekinuto od strane vlasti.

scan1985. dr Hamer je morao da zatvori svoju kliniku u Katzenelbogenu, Nemačka, pošto njegova Nova Medicina nije bila zvanično priznata.

Naslov u novinama: “Lekar za rak je završio“. Tekst: 70 pacijenata je moralo odmah da napusti kliniku jer je policija zapretila: “Oni koji ne budu otišli dobrovoljno, biće uhapšeni!”

Tekst ispod slike: Sa suzama u očima, dr Hamer na rukama iznosi 18-to godišnju Bettinu R. iz klinike…Njen otac: “Hamer nam je bio poslednja nada”.

1986. sudska presuda sprečava dr Hamera u daljem bavljenju medicinom zbog toga što nije hteo da se odrekne svojih otkrića i nije hteo da se povinuje principima zvanične medicine. Dr Hamer je izgubio svoju lekarsku licencu, iako njegova otkrića nikada nisu bila opovrgnuta. Bez lekarske licence i bez odobrenja njegove postdoktorske teze Univerziteta u Tibingenu, dr Hameru nije dozvoljeno da praktikuje medicinu niti da predaje studentima medicine i budućim lekarima.

Kao rezultat konstantnog organizovanog napora da se suzbiju dr Hamerova medicinska otkrića, lekari i ljudi u celini nemaju šanse da imaju koristi od znanja GNM i -preko trideset godina- milionima pacijenata je uskraćeno lečenje prema humanim i neinvazivnim principima Germanske Nove Medicine.

Clodfelter_4   Olivia_2Radiation_BBCNew_scan

             Patnja pacijenata i njihovih porodica, izazvana cenzurom dr Hamerovih otkrića, je nemerljiva.

Napisala: Caroline Markolin, Ph.D.

Izvor: http://learninggnm.com/documents/gnm_therapy.html

Napomena: Informacija u ovom dokumentu ne zamenjuje profesionalni medicinski savet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: